tu jesteś:  Strona główna
Championat Pracy Wodnej Fundacji PSI RATOWNICY
Zapraszamy na tegoroczną edycję Championatu Pracy Wodnej według przepisów Fundacji PSI RATOWNICY. W tym roku mamy nowego sponsora - producenta karm JOSERA. Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem, który obowiązuje w roku 2016 i 2017!
 
Zapraszamy także na facebooka Championatu!2017 roku zaplanowane są 4 edycje zawodów:  

3.05.2017 – Kunice
15.06.2017 – Słup
22.07.2017 – Cieszyno
9.09.2017 – Kunice
 
 

Sponsorem wszystkich edycji zawodów jest producent karmy JOSERA 
Zasady organizacji zawodów i sędziowania:

pkt. 1.

 
Zawody są rozgrywane w 2 klasach – początkującej i zaawansowanej. Decyzję, w której klasie startuje pies, podejmuje przewodnik.
 

pkt. 2.

 
Minimalny wiek psa – 12 miesięcy.
 

pkt. 3.

 
Warunkiem sklasyfikowania w danej edycji jest wystartowanie we wszystkich wylosowanych konkurencjach.
 

pkt. 4.

 
Udział w zawodach jest odpłatny – 30 PLN za psa w podanym terminie, i 50 pln po ogłoszonym terminie przyjmowania zgłoszeń.
 

pkt. 5.

 
Kolejność startu psów jest losowana.
 

pkt. 6.

 
Zespół przewodnik – pies ma stały skład przez całe zawody.
 

pkt. 7.

 
Komisja sędziowska składa się z dwóch członków.
 

pkt. 8.

 
Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do zawodów zespołu, w którym pies wykazuje się agresją do człowieka, lub człowiek stosuje przemoc w stosunku do psa.
 

pkt. 9.

 

Zasady punktacji

 • Wszystkie ćwiczenia uważa się za zakończone w momencie gdy pies stanie łapami na dnie (w przypadku ćwiczeń z przynoszeniem/holowaniem na brzeg).
 • Przewodnik może wejść do wody do wyznaczonego miejsca. Za przekroczenie tej linii sędzia przyzna punkty karne. Jeśli przewodnik zacznie płynąć, sędzia uzna próbę za nieudaną (nie dotyczy ćwiczenia „team swimming”)
 • Za każde ćwiczenie zespół może uzyskać max 25 punktów. Zasady odejmowania punktów są takie same, jak w certyfikacji.
 • Każde ćwiczenie może zostać powtórzone 1 raz, za maksymalnie połowę punktów.
 • Równolegle z punktacją za jakość wykonania mierzony jest jego czas – w przypadku jednakowej liczby punktów u dwóch lub większej liczby zespołów, o kolejności decyduje suma uzyskanych czasów.
 • Zespół, który nie podszedł do któregoś ćwiczenia, nie zostanie sklasyfikowany w danej edycji.
 • Jeżeli przewodnik będzie stosował przemoc w stosunku do psa, zespół zostanie zdyskwalifikowany.
 

pkt. 10.
Suma punktów uzyskanych w wyniku startów w zawodach podczas całego sezonu decyduje o klasyfikacji generalnej. Psy, które uzyskają najwięcej punktów w swojej klasie otrzymają tytuł „Championa pracy wodnej” oraz puchar przechodni. Puchar staje się własnością zespołu na stałe, gdy ten uzyska tytuł Championa Pracy Wodnej po raz trzeci (w swojej klasie). Jeżeli dwa zespoły uzyskają taką samą ilość punktów, o miejscu decydują kolejno: 1. liczba zawodów w których zespoły brały udział 2. tzw. małe punkty (punkty uzyskane za wykonywanie zadań we wszystkich zadaniach w sezonie) 3. w następnej kolejności jest liczony czas wykonywania zadań. W przypadku startu w różnej ilości zawodów wyciągana będzie średnia czasu wykonania zadania. 4. Jeżeli mimo to nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzcy, ogłoszona będzie ex aequo
 

pkt. 11.

Ćwiczenia
Podczas każdych zawodów w każdej klasie przewodnik wraz z psem mają do wykonania cztery ćwiczenia. Ćwiczenia do wykonania są losowane przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej przed rozpoczęciem zawodów, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Lista ćwiczeń do losowania dla klasy początkującej:

 1. TEAM SWIMMING 3x25 metrów (trójkąt) – przewodnik z psem płyną razem, obok siebie; początek i koniec trasy znajduje się w tym samym miejscu na brzegu, jeden odcinek trasy przebiega równolegle do linii brzegowej. Nie dozwolone jest trzymanie psa przez przewodnika i napływanie psa na przewodnika.
 2. SKOK Z PONTONU DO PRZEWODNIKA – dystans 30 metrów - pomocnik z psem odpływają na łodzi 30 m od brzegu, przewodnik na brzegu na znak sędziego przywołuje psa do siebie; pies powinien sam wyskoczyć i przypłynąć do przewodnika. Niedozwolone jest wypchnięcie psa przez pomocnika.
 3. ODEBRANIE APORTU OD POMOCNIKA NA PONTONIE – 30 metrów – pomocnik na łodzi w odległości 30 m od brzegu zachęca psa znajdującego się z przewodnikiem na brzegu do przypłynięcia do siebie po aport; pies odbiera od pomocnika aport i przynosi go do przewodnika na brzeg.
 4. APORT RZUCONY Z PONTONU, PIES STARTUJE Z BRZEGU – 20 metrów – pomocnik na łodzi pokazuje psu znajdującemu się wraz z przewodnikiem na brzegu aport, po czym rzuca go do wody; pies podejmuje aport z wody i przynosi go do przewodnika na brzeg
 5. HOLOWANIE SURFERA, pies startuje z brzegu – dystans 30 metrów – pozorant odpływa na desce surfingowej 30 m od brzegu, po czym wzywa pomocy pokazując linę. Pies z brzegu płynie do pozoranta i przy pomocy liny przyholowuje go do przewodnika na brzeg.
 6. TONĄCY PRZYTOMNY (wypadający z pontonu), pies startuje z brzegu – dystans 30 metrów - sternik i pozorant odpływają łodzią na 30 m, po czym pozorant zwracając na siebie uwagę wpada do wody, pozorując panikę osoby tonącej; w tym czasie łódź odpływa, na polecenie przewodnika, pies płynie do pozoranta, opływa go umożliwiając złapanie za kamizelkę/szory i holuje do przewodnika na brzegu.
 7. HOLOWANIE MANEKINA WYRZUCANEGO Z PONTONU – start z brzegu – pomocnik wypływa łodzią 30 m od brzegu, rzuca do wody manekina; pies startując z brzegu podejmuje manekina za nadgarstek i przynosi do przewodnika na brzegu
 8. HOLOWANIE MANEKINA WYRZUCANEGO Z PONTONU – start z łodzi – pies z przewodnikiem i pomocnikiem odpływają na 30 m od brzegu, przewodnik wyrzuca do wody manekina; pies skacze do wody, podejmuje manekina za nadgarstek, przynosi do przewodnika na łodzi – ćwiczenie kończy się z chwilą odebrania manekina, do przewodnika należy decyzja, czy pies jest wciągany na łódź, czy płynie równolegle z łodzią do brzegu
 9. HOLOWANIE PONTONU (pies startuje z brzegu) 30 metrów – pomocnik odpływa na 30m od brzegu, zachęca psa do przypłynięcia i podjęcia liny; pies startuje z brzegu, podejmuje linę i przyholowuje ponton do przewodnika na brzegu.
 10. HOLOWANIE PONTONU (pies startuje z łodzi) 30 metrów – pies z przewodnikiem i pomocnikiem odpływają na 30 m od brzegu, przewodnik wydaje polecenie psu wyskoczenia z łodzi, podjęcia liny i zaholowania łodzi na brzeg.
 

Lista ćwiczeń do losowania dla klasy zaawansowanej:

 1. PRZYTOMNY ZA PONTONEM , pies startuje z brzegu – 30 metrów – pozorant odpływa łodzią na 30 m i zwracając na siebie uwagę psa wypada za ponton, wzywając głośno pomocy; pies płynie z brzegu, opływa ponton, pozwala się złapać pozorantowi za kamizelkę/szory i holuje do przewodnika na brzegu
 2. DRYFUJĄCY PONTON, pies startuje z brzegu – dystans 30 m – pomocnik zwraca na siebie uwagę psa, po czym wyrzuca poza ponton linę i kładzie się bez ruchu w łodzi; pies startuje z brzegu, podejmuje z wody linę i holuje łódź do przewodnika na brzegu
 3. TONĄCY NIEPRZYTOMNY, pies startuje z brzegu – 30 metrów – sternik i pozorant odpływa łodzią na 30 m od brzegu, pozorant zwraca na siebie uwagę psa i wypada z łodzi, po wpadnięciu do wody leży bez ruchu; w tym czasie ponton odpływa, pies startuje z brzegu, chwyta pozoranta za nadgarstek i holuje do przewodnika na brzegu
 4. ZANOSZENIE KOŁA RATUNKOWEGO DO TONĄCEGO, pies startuje z brzegu – 30 metrów – sternik i pozorant wypływają łodzią na 30 m od brzegu, pozorant zwraca na siebie uwagę psa i wypada z łodzi pozorując panikę tonącego; w tym czasie łódź odpływa, przewodnik podaje psu koło ratunkowe, pies zanosi koło to pozoranta, który chwyta się koła, a pies holuje go w tej sposób do brzegu
 5. ZANOSZENIE WIOSŁA Z ŁODZI DO ŁODZI – na jednej łodzi wypływa pomocnik, przewodnik i pies, na drugiej pomocnik z wiosłem; przewodnik wydaje psu polecenie popłynięcia po wiosło, odebranie go od pomocnika z drugiej łodzi i przyniesienie z powrotem do przewodnika – ćwiczenie kończy się w momencie oddania wiosła przewodnikowi, który decyduje, czy pies jest wciągany na łódź, czy płynie równolegle z łodzią do brzegu
 6. RATOWANIE DWÓCH TONĄCYCH (przytomny/ nieprzytomny), pies startuje z brzegu – 30 metrów – sternik łodzi wypływa na 30 m od brzegu z dwoma pozorantami, którzy wpadają pojedynczo do wody – najpierw pozorujący osobę przytomną, następnie nieprzytomną (pozoranci znajdują się w linii równoległej do brzegu, w odległości od niego 30m, od siebie ok. 10-15 m. Pies startując z brzegu płynie najpierw po osobę przytomną, opływa umożliwiając jej złapanie się za kamizelkę/szory, po czym płynie po osobę nieprzytomną, chwyta za nadgarstek i obie holuje do przewodnika na brzegu
 7. RATOWANIE JEDNEJ Z 4 OSÓB W WODZIE, pies startuje z brzegu – 30 metrów – trzech pomocników w wodzie udaje normalne zachowanie kąpiących się plażowiczów, za którymi w odległości kilku metrów znajduje się pozorant udający osobę tonącą, przytomną (oznaki paniki tonącego); pies startuje z brzegu i przepływając pomiędzy pomocnikami dopływa do osoby tonącej, opływa ją umożliwiając złapanie się za kamizelkę/szory, po czym holuje do przewodnika na brzegu
 8. SKOK Z PONTONU DO TONĄCEGO I PRZYHOLOWANIE DO PONTONU – przewodnik z psem i pozorantem odpływają łodzią od brzegu, pozorant wypada z łodzi i pozoruje panikę tonącego – po odpłynięciu kilku metrów przewodnik wydaje polecenie psu wyskoczenia z łodzi; pies dopływa do pozoranta, opływa go umożliwiając złapanie się za kamizelkę/szory, po czym holuje z powrotem do łodzi – przewodnik ze sternikiem wciągają na łódź pozoranta, a następnie psa, lub przewodnik wysyła go w tym momencie do brzegu (ćwiczenie kończy się z chwilą wciągnięcia pozoranta na łódź, dozwolona jest pomoc operatora łodzi, i/lub wejście przed tym przewodnika na łódź – pies jest zabezpieczany w drugiej kolejności, w tym czasie nie próbuje dostać się na łódź i nie wykazuje paniki.
 9. ZANOSZENIE KOŁA RATUNKOWEGO DO TONĄCEGO, pies startuje z łodzi i holuje do łodzi – łódź ze sternikiem, przewodnikiem z psem i pozorantem odpływa 30 metrów od brzegu, pozorant wypada z łodzi i pozoruje panikę tonącego – po odpłynięciu kilku metrów przewodnik podaje psu koło ratunkowe i wydaje polecenie zaniesienia go do tonącego (moment podania koła jest dowolny, można to zrobić przed skokiem i po skoku); pies zanosi koło do pozoranta, opływa go umożliwiając chwycenie się koła i przyholowuje go do łodzi – przewodnik odbiera od psa koło i i wraz ze sternikiem wciągają pozoranta na łódź – ćwiczenie kończy się w tym momencie, przewodnik decyduje, czy wciąga psa na łódź, czy pies płynie do brzegu równolegle z łodzią.
 10. RATOWANIE TONĄCEGO WRAZ Z PRZEWODNIKIEM, SKOK Z PONTONU I HOLOWANIE DO PONTONU - (klasyczna akcja ratownicza zespołu pies + ratownik) – łódź ze sternikiem, przewodnikiem z psem i pozorantem odpływa 30 m od brzegu, pozorant wypada z łodzi i pozoruje panikę tonącego – po odpłynięciu kilku metrów przewodnik wraz z psem wyskakują z łodzi, dopływają do pozoranta, przewodnik uspokaja pozoranta, pies opływa go umożliwiając złapanie się za kamizelkę/szory, po czym razem holują go z powrotem do łodzi – przewodnik pomaga sternikowi wciągnąć pozoranta na łódź (ćwiczenie kończy się z chwilą przekazania pozoranta na łódź), przewodnik decyduje o wciągnięciu na łódź psa lub wysyła go w tym momencie do brzegu, może też sam z nim płynąć .
 

pkt. 12.

 

Pies, który startował w klasie zaawansowanej nie może cofać się do klasy początkującej

 

pkt. 13. 
Terminy przysyłania zgłoszeń: Zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu lub do zapełnienia wszystkich miejsc. Ilość miejsc ograniczona.
 

pkt. 14.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: przemyslaw.janecki@psiratownicy.pl
 

pkt. 15.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Fundacji w terminie ogłoszonym w zaproszeniu na zawody, w tytule wpisując: „imię i nazwisko, opłata za zawody pracy wodnej – data zawodów”:

Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących "Psi Ratownicy"
ul. Łąkowa 4, Ligota Piękna 
55-114 Wisznia Mała
nr rachunku 98 2130 0004 2001 0473 3218 0001

 


[ Kategoria_712 ]
« powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 7331

1999-2023 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms