Regulamin Funduszu

Regulamin Funduszu Pomocy Psom Ratowniczym Fundacji PSI RATOWNICY:

1. Fundusz został założony przez Fundację PSI RATOWNICY

2. O pomocy ze środków Funduszu decyduje Zarząd Fundacji PSI RATOWNICY.

3. Fundusz jest skierowany na pomoc psom ratowniczym posiadającym certyfikaty według następujących rozporządzeń i ustaw:

a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych (Dz.U. 2022 poz. 20)

b). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. 2012 poz. 747)

c). Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241)

4. Wsparcie będzie udzielane tylko na podstawie faktur wystawionych dla Fundacji. Faktury muszą być zapłacone – tylko na podstawie zapłaconych faktur Fundacja dokona zwrotu na wskazane konto.

5. Wsparcie przeznaczone jest na leczenie psów. Fundusz nie pokrywa kosztów związanych z diagnostyką.

6. Płatności będą dokonywane tylko przelewem z konta Fundacji.

7. Prośbę odnośnie wsparcia należy wysyłać na jeden z poniższych adresów mailowych:

[email protected],

lub poprzez wysłanie wiadomości na profilu Funduszu.

8. Wsparcie zostanie przyznane na podstawie umowy podpisanej przez Fundację z przewodnikiem/właścicielem psa.

9. Wsparciem Funduszu objęte zostaną jedynie zespoły, które nie posiadają podpisanego kontraktu z Komendami Państwowej Straży Pożarnej i Dowódcą Brygady WOT, oraz posiadają certyfikat klasy I.  Przed udzieleniem wsparcia konieczne będzie przedstawienie oświadczenia na temat braku podpisanego w/w kontraktu, oraz potwierdzenie posiadania certyfikatu.

10. Decyzję o wysokości wsparcia każdorazowo podejmuje Zarząd Fundacji PSI RATOWNICY na podstawie prośby przewodnika/właściciela psa. Maksymalna kwota wsparcia to 10.000 pln. Wsparcie jest jednorazowe.

11. Fundusz będzie prowadził działalność do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na rzecz psów ratowniczych. W przypadku wyczerpania środków, Fundusz zawiesi udzielanie wsparcia do czasu zebrania kolejnych środków.

12. Fundacja będzie prowadzić kampanię mającą na celu informowanie osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia w każdy możliwy sposób.

13. Osoba, której zostało udzielone wsparcie zobowiązuje się do informowania na bieżąco o postępach w leczeniu psa, oraz przekazywaniu Fundacji PSI RATOWNICY zdjęć wraz ze zgodą na ich publikację. Ponadto będą informować o udzielonym wsparciu na swoich kanałach komunikacji elektronicznej.

Zapraszamy także wszystkich chętnych do wsparcia Funduszu. Można tego dokonać wpłacając dowolne kwoty na konto Funduszu:

Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących „Psi Ratownicy”

ul. Łąkowa 4, Ligota Piękna

PL 55-114 Wisznia Mała

nr rachunku 44 2130 0004 2001 0473 3218 0003

z dopiskiem: Fundusz pomocy psom ratowniczym.